Címkék

Képalkotás

Bágyi Péter vagyok, radiológus főorvos és szeretem amit csinálok. A képalkotó diagnosztikán belül, a hagyományos radiológiai felvételi, vizsgálati technikák, protokollok alkalmazásához nyújt segítséget az itt megjelenő anyag. Segítettek még: Bárdi Katalin, Berecz Sándorné, Bodóné Szabó Ildikó, Dolezsárné Szászi Tímea, Tóth Ágnes, dr. Bohátka Gábor, dr. Goda Zsolt, dr. Kéri Henrietta, dr. Kézsmárki Zsolt, dr. Rozgonyi Viktor, dr. Tóth Ildikó, dr. Vályi Éva

Mobil

qr-kod

CreativeCommons

Creative Commons Licenc

Friss topikok

  • lizzy20: Tisztelt Főorvos Úr! Most keresték a röntgen asszisztensek az interneten az obturator felvételt, ... (2013.10.16. 15:23) Obturator felvétel - 31654
  • P99: Kedves Doktor Ur! Horvath doktor ur javaslatara fordulok Onhoz,es kernem segitseget. Az utobbi h... (2013.05.05. 20:56) Koponyafelvétel, oldalirányú - 31101
  • szgv007: Jónak tűnik ez a honlap. Két nap múlva megyek ortopédiából vizsgázni; hasznos a tanuláshoz ez a gy... (2011.01.08. 23:15) Dittmar felvétel - 31561
  • drHorváthTamás: Fantasztikus gyűjtemény, gratulálok! Azt hiszem sűrűn fogok ide linkelni majd a fül- orr- gégészet... (2009.06.15. 19:52) Arckoponya (Waters)
  • ildiko0220: @bágyipéter: Köszönöm a felvilágosítást, igy pótolhattam, ezirányú tudásbeli hiányosságomat. (2009.04.07. 19:22) Medence bemenet felvétel - 31656

RSS - Megosztás

Subscribe Bookmark and Share website stats

Os naviculare speciális felvételsorozata (4 irányú)

2010.02.18. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: os naviculare naviculare

Film méret: 18x24 osztva
Film: 2 db.
Anatómiai képletek: radius és ulna distalis vége, carpusok (főleg az os scaphoideum) os scaphoideum körüli intercarpalis rések, metacarpusok proximális vége
Beállítás: a sérült oldalt ül a felvételi asztalhoz. A teljes felső végtag a film síkjában van. A könyök 90 fokban hajlított. Ebben a helyzetben az alkar és a kéz pronatio és supinatio közötti középállásban van. A kéz és az alkar hossztengelye a kazetta a hossztengelyével

párhuzamos.

  1. Dorso-volaris felvétel behajlított ujjakkal. A csuklóízület dorsal-lexiójában és a kéz enyhe ulnaris deviatiojában készül.
  2. Oldalfelvétel (radio-ulnaris). A kéz oldalhelyzetben (hüvelyk fölfelé), az ujjak hajlítottak.
  3. Dorso-volaris supinatioban (ún. citera tartás). Az alkar 45 fokos supinatiójában és a kéz enyhe ulnaris deviatiojában készül.
  4. Ulnarflexio, dorso-volaris felvétel pronatioban (ún. zászló tartás). A csuklót rögzítjük (hogy a carpusok a kazetta közepéről nem mozduljanak el), a kéz maxilmális eversioban (kifelé fordítva) legyen, amíg elviselhető.

Fókusz-film távolság: 100 cm
Centrális sugár: a fősugár mind a négy felvételnél az os navicularera céloz.
Beteg utasítás: a végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: az os scaphoideum jól ábrázolódjon.

Váll, terheléses

2009.07.13. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: váll terheléses

1. Vertebra cervicalis
2. Angulus superior scapulae
3. Articulatio acromioclavicularis
4. Acromion
5. Spina scapulae
6. Clavicula
7. Processus coracoideus
8. Tuberculum minus humeri
9. Tuberculum majus humeri
10. Caput humeri
11. Cavitas glenoidalis
12. Tuberculum infraglenoidale
13. Scapula, margo medialis
14. Clavicula, extremitas sternalis
15. Scapula, margo lateralis
16. Humerus

Kéz oldalirányú felvétel

2009.03.05. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: kéz végtag oldalirányú

Film méret: 34x30
Film (db): 1 db
Anatómiai képletek: a radius és ulna distalis vége. Carpusok, metacarpusok, phalanxok.
Beállítás: a teljes felső végtag a film síkjában van. A könyök 90 fokban hajlított. A kéz oldalhelyzetben van, a II.-IV. ujjak egymáson összezárva helyezkednek el. A kéz és az alkar hossztengelyét a kazetta hossztengelyéhez igazítjuk. Hüvelykujj párhuzamos legyen a kazettára.
FF: 100 cm
Centrális sugár: CS merőleges a metacarpophalangealis ízületek szintjére.
Beteg utasítás: Végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: a metacarpusok, carpusok, valamint a radius és  ulna distalis vége egymásra vetüljön. A hüvelykujj ne vetüljön más csontra. Oldaljelzés. Blendézés. Gonadvédelem. A felvételt idegentest keresésére is készítjük.

Olecranon ulnae, axialis felvétel - 31730

2009.03.02. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: olecranon ulnae axialis

Film méret: 13x18
Film (db): 1 db
Anatómiai képletek: humerus distalis vége, olecranon ulnae.
Beállítás: a beteg a vizsgálóasztalnál ül, karja a film síkjában van. A kar a kazettán fekszik, a könyök hajlított, ujjak a vállon. A kar hossztengelye a kazetta hossztengejével párhuzamos.
FF: 100 cm
Centrális sugár: a CS merőleges a kazetta takaratlan felére és kissé a humerus condylusai felé irányul.
Beteg utasítás: végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: az olecranon ulnae szuperpositio nélkül ábrázolódjon a felvételen. A radius és ulna a humerusra egymásra vetül. Oldaljelzés. Blendézés. Gonaldvédelem. Traumás esetben, törés esetén a felvétel nem szükséges.
 

Csukló, kétirányú felvétel - 31740

2009.01.14. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: csukló kétirányú

Film méret: 13x18
Film (db): 1 db
Anatómiai képletek: AP: látszani kell a radius és ulna distalis végének, carpusoknak, metacarpusok proximalis végének. Oldal: a radius és ulna distalis vége némileg egymásra vetülve ábrázolódik. A carpusok és metacarpusok proximalis végei látszanak.
Beállítás: AP: a teljes felső végtag a film síkjában van. A könyök 90 fokban hajlított. A kéz pronalt. A kéz és alkar hossztengelye a kazetta hossztengelyével párhuzamos. A beteg ujjait lazán behajlítva csuklóját tegye a kazettára. Oldalirányú felvétel: A beteg egész felső végtagja a film síkjában van. Könyöke 90 fokbal hajlított. A kéz oldalhelyzetben az ujjak hajlítottak. A kéz és az alkar hosszengelye a kazetta hossztengelyével párhuzamos.
FF: 100 cm
Centrális sugár: mk. felvételnél a CS merőleges a középső carpalis régióra.
Beteg utasítás: végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: az AP felvételen az ulna distalis vége kissé ferdén vetül. A radius distalis vége és a proximalis metacarpusok elfordulás nélkül ábrázódjanak. Oldalirányú felvételen a radius és ulna distalis vége némileg egymásra vetül. A carpusok és a metacarpusok proximalis vége egymásra vetüljenek.
Ha az ulna distalis végét vizsgáljuk akkor dorso-volaris felvételt készítünk. Ha mediolateralis leképzés válik szükségessé az összehasonlítás miatt, akkor nyújtott könyök mellett húzzuk a kezet mediolateralis helyzetbe. Oldaljelzés. Gonadvédelem. Blendézés.

Csukló-kéz felvétel - 31742

2009.01.13. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: csukló kéz

Film méret: 24x30
Film (db): 1 db
Anatómiai képletek: radius és ulna distalis vége, carpusok, metacarpusok, phalanxsok, I.-es ujj ferde helyzetben, kéz összes ízülete.
Beállítás: a beteg (mindkét) kezét (egymás mellé), a kazettára teszi, tenyérrel lefelé. Könyök 90 fokban hajlított.
FF: 100 cm
Centrális sugár: CS merőleges a kazetta közepére
Beteg utasítás: végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: (mindkét) kéz elfordulás nélkül ábrázolódik. A metacarpophalangealis és az interphalangealis ízületek nyújtottak. Radius és ulna distalis vége is elfordulás nélkül ábrázolódik. A beteg kezéről gyűrűket, karkötőt, órát távolítsuk el. Oldaljelzés. RA gyanuja esetén készítünk összehasonlító felvételt.
 

Alkar, kétirányú felvétel - 31731

2009.01.12. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: alkar kétirányú

Film méret: 15x40
Film (db): 2 db
Anatómiai képletek: AP: a radius és ulna teljes hosszában, a carpalis csontok proximalis sora, könyökízület (a humerus distalis vége). Oldal: a teljes radius és ulna, carpalis csontok proximalis sora.
Beállítás: az a-p felvételen az egész felső végtag a film síkjákban van. A könyök nyújtott a kéz supinalt. Az alkar hossztengelye a kazetta hossztengelyével párhuzamos. A beteg oldalra dől, hogy a humerus epicodylusait összekötő egyenes párhuzamos legyen a kazetta síkjával. Oldalfelvételen az egész felső végtag a film síkjában van. A könyök 90 fokban hajlított. Az alkar hossztengelye a kazetta hossztengelyével párhuzamos. Kéz oldalhelyzetben legyen.
FF: 100 cm
Centrális sugár: a CS merőleges az alkar középpontjára.
Beteg utasítás: végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: AP felvételen látható a carpalis csontok proximalis sora és a humerus distalis vége. A humerus condylusok síkja párhuzamos legyen a kazetta síkjával és elfordulás nélkül ábrázolódjon. A capitulum collum és tuberositas radii általában enyhén szuperponálódik. Oldalirányú felvételen a carpalis csontok proximalis sora és humerus distalis vége is ábrázolódik. A könyökízület 90 fokban hajlított legyen, a humerus epicodylusai szuperponálódjanak. A radius és ulna distalis vége egymásra vetüljön. A tuberositas radii nem látható. Oldaljelzés. Gonadvédelem. Blendézés. Alkartörés esetén készíthetünk volo-dorsalis felvételt is oldalbeállításban, vízszintes sugáriránnyal.

Összehasonlító könyök felvétel - 31725

2009.01.09. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: könyök összehasonlító

Film méret: 13x18
Film (db): 2 db
Anatómiai képletek: a könyökízület, a humerus distalis vége, a radius proximalis vége, az olecranon és ulna proximalis vége.
Beállítás: a könyök 90 fokban halított Az egész felső végtag a film horizontalis síkjában van. A kar hossztengelye a kazetta hossztengelyével párhuzamos. A kéz oldahelyzetben van.
FF: 100 cm
Centrális sugár: a CS merőleges a könyökizület középpontjára.
Beteg utasítás: végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: a humerus epicondylusai egymásra vetülve ábrázolódnak. Olecranon ulnae és tuberositas radii oldalnézetben jól látható. A capitulum radii a processus coronoideusra vetül. Az ízületi rés nyitott legyen. Oldaljelzés. Blendézés.
Összehasonlító könyök felvételt mindkét könyökről készítünk, általában gyerekeknél.

Könyök, kétirányú felvétel - 31720

2009.01.08. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: könyök kétirányú

Film méret: 13x18
Film (db): 2 db
Anatómiai képletek: AP: látható a könyökízület, a humerus distalis vége, a radius és ulna proximalis vége. Oldal: könyökízület, a humerus distalis vége, a radius proximalis vége, az olecranon és ulna proximalis vége.
Beállítás: AP felvétel: az egész felső végtag a film síkjában van. A könyök teljesen nyújtott. Az alkar hossztengelye a kazetta hossztengelyéhez igazodik. A beteg oldalra dől, hogy a humerus epicondylusait összekötö egyenes párhuzamos legyen a film síkjára. Az oldalirányú felvételnél a könyök 90 fokban halított. Az egész felső végtag a film horizontalis síkjában van. A kar hossztengelye a kazetta hossztengelyével párhuzamos. A kéz oldahelyzetben van.
FF: 100 cm
Centrális sugár: a CS merőleges a könyökízület középpontjára ill. oldalirányban a közepére.
Beteg utasítás: végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: AP: könyökízületi rés jól ábrázolódjon. A capitulum, collum és tuberositas radii enyhén az ulna proximalis végére vetül. Humerus epicondylusait összekötő egyenes párhuzamos a film síkjával. Oldal: humerus epicondylusai egymásra vetülve ábrázolódnak. Olecranon ulnae és tuberositas radii oldalnézetben jól látható. A capitulum radii a processus coronoideusra vetül. Az izületi rés nyitott legyen. Oldaljezés, gonaldvédelem, blendézés.
Kivétel:  aa a beteg a könyökét nem tudja kinyújtani, akkor kissé hajlított könyökkel is lehet a felvételt készíteni, de vigyázva, hogy a felkar, illetve az alkar ugyanolyan szöget zárjon be az asztallal.

Humerus, kétirányú felvétel - 31710

2009.01.07. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: humerus kétirányú

Film méret: 15x40
Film (db): 2 db
Anatómiai képletek: AP: látszik a humerus teljes hosszában, a könyök és a vállizület. Oldalirányú felvételen is a humerus, könyökízület és a vállízület látható.
Beállítás: AP: a beteg a felvételi állvánnyal szemben áll. A kart a kazetta közepére helyezzük és annyira abducáljuk, hogy megelőzzük vele az egyéb testrészeknek a humerusra vetülését. Az egész kar párhuzamos a film síkjával. A kéz supinalt. A könyökízület nyújtott, amíg tolerálható. Oldalirányú felvétel: a beteg a felvételi állvánnyal szemben áll, úgy, hogy a sérült végtag jól az állványhoz illeszthető legyen. Ezért minimális elfordulás szükséges. A kar a kazetta középvonalában van. Könyök hajlított, kéz a hason. A kar abducalt helyzetben, a szuperpositio elkerülése miatt.
FF:  100 cm
Centrális sugár: a CS merőleges a kar közepére, vagy a kazetta középpontjára.
Beteg utasítás: végtag mozdulatlan.
Felvételi követelmény: AP felvételen ábrázolódjón az egész humerus (a váll és a könyökízület). A humerus a-p helyzetben legyen (mind a capitulum humeri, mind pedig a tuberculum maius humeri oldalnézetbe vetüljön). A lateralis és medialis epicondylusok ugyanabban a síkban, elfordulás nélkül ábrázolódjanak. Oldalirányú felvétel: a humerus teljes hosszában ábrázolódjon (a váll és könyökízülettel). A humerus oldalhelyzetben legyen (a tuberculum maius humeri a caput humerire vetülve, míg a tuberculum humeri oldalnézetben ábrázolódjon). A lateralis és medialis epicondylusok vetüljenek egymásra. Oldaljelzés. Belendézés. Gonadvédelem.
Kivétel: a humerus törése nagy fájdalommal járó sérülés. Ebben az esetben a kart csak addig nyújtsuk míg az tolerálható, vigyázva, hogy a törtvégek ne mozduljanak. Ha a beteg nem tud megállni akkor felvételt fekvő helyzetben készítjük nyújtott végtaggal. A kezet medial felé fordítjuk, oldalhelyzetbe.