Címkék

Képalkotás

Bágyi Péter vagyok, radiológus főorvos és szeretem amit csinálok. A képalkotó diagnosztikán belül, a hagyományos radiológiai felvételi, vizsgálati technikák, protokollok alkalmazásához nyújt segítséget az itt megjelenő anyag. Segítettek még: Bárdi Katalin, Berecz Sándorné, Bodóné Szabó Ildikó, Dolezsárné Szászi Tímea, Tóth Ágnes, dr. Bohátka Gábor, dr. Goda Zsolt, dr. Kéri Henrietta, dr. Kézsmárki Zsolt, dr. Rozgonyi Viktor, dr. Tóth Ildikó, dr. Vályi Éva

Mobil

qr-kod

CreativeCommons

Creative Commons Licenc

Friss topikok

 • lizzy20: Tisztelt Főorvos Úr! Most keresték a röntgen asszisztensek az interneten az obturator felvételt, ... (2013.10.16. 15:23) Obturator felvétel - 31654
 • P99: Kedves Doktor Ur! Horvath doktor ur javaslatara fordulok Onhoz,es kernem segitseget. Az utobbi h... (2013.05.05. 20:56) Koponyafelvétel, oldalirányú - 31101
 • szgv007: Jónak tűnik ez a honlap. Két nap múlva megyek ortopédiából vizsgázni; hasznos a tanuláshoz ez a gy... (2011.01.08. 23:15) Dittmar felvétel - 31561
 • drHorváthTamás: Fantasztikus gyűjtemény, gratulálok! Azt hiszem sűrűn fogok ide linkelni majd a fül- orr- gégészet... (2009.06.15. 19:52) Arckoponya (Waters)
 • ildiko0220: @bágyipéter: Köszönöm a felvilágosítást, igy pótolhattam, ezirányú tudásbeli hiányosságomat. (2009.04.07. 19:22) Medence bemenet felvétel - 31656

RSS - Megosztás

Subscribe Bookmark and Share website stats

Felvételi technika

2010.01.24. 07:00 | bágyipéter | Szólj hozzá!

A blog bejegyzései mellett hasznos oldalak, dokumentumok:

AuntMinnie.com Team
X-Ray Patient Positioning Manual
X-Ray Patient Positioning Manual

Medence, femur, lumbalis gerinc, nyaki gerinc, humerus, clavicula, acromioclavicularis ízület, váll, felkar, alkar, csukló, kéz, gastrointestinalis vizsgálatok, mellkas.

 

European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic image
European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic image

Mellkas, koponya, lumbalis gerinc, medence, urogenitalis rendszer, emlő.

 

 

The WHO Manual of Diagnostic Imaging: Radiographic Technique and Projections
 
Kiadó: World Health Organization, 2003
 

 

 
Paediatric Radiography
 
szerző: Maryann Hardy, Stephen Boynes
Kiadó: Blackwell Publishing, 2003

 

 
 
 
Radiographic Techniques and Image Evaluation
 
szerző: Elizabeth M. Unett, Amanda J. Royle, Jo Campling
Kiadó: Nelson Thornes, 1997
 

 

 

 

Gustav Bucky

2009.10.03. 10:03 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: bucky rács lysholm rács

Prof. dr. Gustav Bucky (1880-1963)

Az első rácsot egy amerikai radiológus, Gustav Bucky 1913-ban készítette, ezért a rácsokat gyakran Bucky-rácsnak is hívják. Ahhoz, hogy a megfelelő rácsot válasszuk ki egy adott vizsgálathoz, érteni kell a rács működését és felépítését, amely utóbbinak három fontos szempontja: a rács anyaga, a rácshányados és a rácsfrekvencia. 

A rács anyaga: A rács sugár áteresztő és nem áteresztő csíkok váltakozása, a sugár át nem eresztő rétegek fogják a szórt sugárzást abszorbeálni, ezeket nagyrendszámú anyagból kell készíteni (általában ólomból). Az ólomcsíkok között sugáráteresztő anyag helyezkedik el, ez lehet alumínium vagy valamilyen műanyag. Ideálisan ez az anyag sugárzást nem nyel el, de a valóságban egy kis mennyiséget mégis csak abszorbeál. Praktikus szempontokból az alumínium a leggyakoribb erre a célra használatos anyag, melynek rendszáma magasabb, mint a műanyagoké és primer fotonokat is abszorbeálhat. Ez a jelenség nemkívánatos alacsony kVp technikáknál, ezért ezeknél műanyaggal kombinált rácsokat érdemes használni.

A “Lysholm-rács” és ezzel a svéd rácskészítés hagyománya 1922-ben kezdődött, amikor egy kisebb stockholmi műhely röntgen rács gyártásba kezdett. 1926-ban Dr. Erik Lysholm a stockholmi Karolinska Kórházban kifejlesztett egy, az akkor elterjedt rácsoknál magasabb lamellával rendelkező rácsot. Az 1930-as években a stockholmi Királyi Intézetnél dolgozó svéd tudós, Dr. Sven Ledin továbbfejlesztette a Lysholm-rácsokat egy olyan technológiával, melynek során az ólomlamellák közti teret alumíniummal töltötték ki. Ez az eljárás egy teljes mértékben szimmetrikus, merev és egységes rácshoz vezetett, amely tulajdonságok együttesen a “Lysholm-rács” jól ismert jellemzőivé váltak.

Rácshányados: definíció szerint a rácshányados az ólomcsíkok magasságának és az ólomcsíkok közötti távolságnak a hányadosa. Ha a magasság állandó, akkor a csíkok közti távolság csökkenésével a rácshányados nő. A csíkok közötti távolság és a rácshányados között tehát fordított arányosság áll fenn - ha a magasság változatlan.
A nagyobb rács hányadosú rácsok kevesebb szórt sugárzást eresztenek át.
A nagyobb rács hányadosú rácsokon csak a kisebb szög alatt beeső fotonok tudnak áthaladni, azaz csak az „egyenesebben” haladó szórt fotonok és természetesen a primer fotonok érik el rácson keresztül a filmet. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a rácshányados, annál vékonyabb a szórt sugárzás eltávolítása szempontjából. Ugyanezen okból a magas rácshányados esetén a precíz pozicionálás rendkívül fontos, illetve a pozicionálásból eredő rácshibák is gyakoribbak.

Rácsfrekvencia: az egységnyi távolságra eső rácsvonalak száma. A rácsfrekvencia általában 25-78/cm tartományban változik, de leggyakrabban a 33-41/cm frekvenciájú rácsokat használjuk. A nagyobb frekvenciájú rácsokban vékonyabb az ólomcsíkok vastagsága. Mammográfiában a nagyfrekvenciájú (80/cm), de alacsony rács hányadosú (2:1, 3:1) rácsokat alkalmazzák az alacsony kVp miatt és azért, hogy minimalizálják annak lehetőségét, hogy a rácsvonalak a filmen ábrázolódjanak.

Állandósági vizsgálat: Bucky szemrevételezés, működés, centrálás
Gyakoriság: 3 hó. Szükséges eszközök: homogén fantom (vizeskanna vagy Al szűrő), mérőszalag. A vizsgálat célja: A Bucky-szerkezetben lévő mozgó rács és mozgása egyenletességének ellenőrzése.
A vizsgálat folyamata:

 1. Helyezzünk a kazettatartóba egy betöltött kazettát, az alkalmazható legnagyobb méretből.
 2. A fókusz-film távolság feleljen meg a klinikai gyakorlatban leginkább alkalmazott értéknek.
 3. A röntgencsövet centráljuk a rácshoz, a sugárnyalábot kollimáljuk a rács széleire.
 4. A fantomot helyezzük az asztallapra úgy, hogy fedje a kazetta méretét.
 5. A Bucky legyen bekapcsolva.
 6. Végezzünk egy röntgenexpozíciót a klinikai gyakorlatban használatos legrövidebb besugárzási idővel. A filmfeketedés értéke 1 körül legyen.
 7. Ismételjük meg az egész eljárást a klinikai gyakorlatban használatos leghosszabb besugárzási idővel. A filmfeketedés értéke itt is 1 körül legyen, ehhez értelemszerűen a csőáramot kell csökkenteni.
 8. Mindkét esetben hívjuk elő a filmet.

Kiértékelés: az előhívott röntgenfelvételt szemléljük kb. 1 m távolságból, és ellenőrizzük, hogy a feketedése egyenletes-e a teljes területén. Ha valahol az átlagosnál nagyobb vagy kisebb feketedés látszik, illetve ha a rács vonalai láthatóvá válnak, az a rács vagy a mozgatása egyenetlenségére, meg nem felelőségére utal.

források:

PACEMAN - a mankó

2009.01.26. 07:00 | bágyipéter | 1 komment

Címkék: paceman

PACEMAN

a radiográfusok "mankója", amely segítségével ellenőrizhetik az elkészített - hagyományos radiológiai - képanyag, film, digitálisan tárolt kép diagnosztikus megfelelőségét.

A kifejezést az 1980-as években Roger Windle (Adelaide, South Australia) vezette be, hogy egy struktúrált ellenőrzési listával segítse a  radiográfusok munkáját.  Akkoriban egy ismert Pacman videojáték miatt alakult ki ez a struktúra, a PACEMAN:

 

 1. Position - pozicionált test, testhelyzet
 2. Area - terület, az ábrázolandó régió
 3. Collimation - blendézés
 4. Exposure - expozítió paraméterei
 5. Markers - jelölések
 6. Aesthetics - (leletezésre) alkalmas kép
 7. Name - név, azonosítók

(P) - Position - pozicionált test, testhelyzet:

 • a páciens megfelelő helyzetben van?
 • a páciens nem fordult el?
 • a felvétel pontosan mutatja a megkövetelt területeket?


(A) - Area - terület, az ábrázolandó régió:

 • a leképzett terület nagysága megfelelő (pl. nativ has felvételen a rekesz, symphysis rajta van)?
 • leképződött-e olyan terület, amire nincs szükség?


(C) - Collimation - blendézés:

 • megfelelő (mind a négy oldalon látszik pl. végtagnál)?


(E) - Exposure - expozítió paraméterei:

 • az expozíciós paraméterek megfelelőek voltak?
 • a filmen megfelelő kontrasztviszonyok vannak?
 • volt-e egyéb körülmény, ami miatt változtatni kell, hogy jó legyen a felvétel?


(M) - Markers - jelölések:

 • oldal, és egyéb jelölések látszanak a filmen?
 • biztosan elkülöníthető a jobb-bal oldal?

 

(A) - Aesthetics - Alkalmas (szépen kivitelezett - leletezésre - alkalmas kép):

 • technikailag megfelelő?
 • jól centrált?
 • megfelelően blendézett?

 

(N) - Name - Név, azonosítók:

 • a felvételről azonosítható-e a beteg?
 • látszanak-e az egyéb, megkövetelt azonosítók (Intézet neve, dátum, születési dátum, TAJ, asszisztens monogram, stb.)?
 • kell-e különleges infó a filmre (időpont, sugár-paraméterek - több felvétel esetén)?

 

On-line könyvek - Felvételi technika

2008.09.29. 11:14 | bágyipéter | Szólj hozzá!

Címkék: könyvek felvételi technika

A Google Könyvkereső-ben számos, csaknem teljes terjedelemben közzétett könyvet találunk, amely a hagyományos radiológiai felvételi technikákkal foglalkozik. Néhány példa, amelyek mindennapi munkánkat segíthetik (amennyiben van Google-fiókunk, a könyveket saját könyvtárba is elmenthetjük, rendezhetjük):